Výroba Logotypu

Logo, značka, alebo symbol spoločnosti, ktorý sa používa na webstránke, vizitkách, pečiatke, reklamných predmetoch a dokumentoch. Logo, pevný základ pre vaše podnikanie. Je to grafický prvok, ktorý odzrkadľuje charakter vašej spoločnosti. Vytvoríme pre vás Logo podľa vašich požiadaviek.